kỹ năng giao tiếp

Kỹ năng giao tiếp là khả năng truyền đạt thông tin một cách hiệu quả và thuyết phục người khác hiểu và chấp nhận quan điểm, ý kiến hoặc thông tin mà mình đang muốn truyền tải. Kỹ năng giao tiếp bao gồm nhiều khía cạnh như ngôn ngữ cơ thể, giọng nói, lời nói, cách viết thư và sử dụng các công cụ truyền thông khác nhau để truyền đạt thông điệp.

Scroll to Top